Grupperådsmøde‎ > ‎

Grupperådsmøde 2014

Kære forældre! 


Bestyrelse hos Elbospejderne indbyder Jer hermed til Grupperådsmødet 2014.


Søndag den 23. februar 2014 kl. 10.00 i Spejderhuset.


På grupperådsmødet har I som forældre mulighed for, at få indflydelse på gruppens arbejde. Grupperådet er nemlig gruppens højeste myndighed.


Som det ses af dagordenen får I denne dag bl.a. mulighed for at høre om gruppens økonomi, hvad Elbospejderne har lavet det sidste års tid og hvad vi påtænker, skal ske det kommende år.


Vær heller ikke bange for at give Jeres mening om gruppen tilkende, da det jo er Jeres børn, det drejer sig om!


Vi hører også meget gerne fra forældre der har ideer og forslag til en videre udvikling hos Elbospejderne. Hvad gør vi godt og hvad kunne vi gøre bedre?


Hos Elbospejderne mener vi, at det er vigtigt med en god kommunikation mellem forældre, ledere og bestyrelsen. Derfor håber vi, at mange forældre vil benytte dagen til at møde op denne dag!


Dagsorden for grupperådsmødet:


Valg af dirigent og referent. 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag skal være gruppestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før grupperådsmødet.)

Forlæggelse af gruppens udviklingsplan og gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent.

Valg til bestyrelsen.

Valg af 1 ungdomsrepræsentant 

Valg af gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet.

Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 

Valg af revisor (valget gælder for et år)

Eventuelt


Comments