Grupperådsmøde

Indbydelse til Fastelavn og Grupperådsmøde

søndag den 19. februar 2012 

fra kl 13.30


Grupperådet

er gruppens generalforsamling. På det årlige grupperådsmøde vælger forældrene bl.a. deres repræsentanter til bestyrelsen.


Bestyrelsen

Bestyrelsen følger med i Elbospejdernes daglige arbejde, men på et overordnet niveau.

Bestyrelsen består af de valgte forældre- repræsentanter, gruppelederen, afdelings- lederne og en eller to unge i styrelsen.


I øjeblikket ser vores 

bestyrelse således ud:


Formand: Gitte Riber 

Kasserer: Marianne Poulsen

Forældrerep: Morten Bjerrum (på valg)

Forældrerep: Jesper Hansen

Ung: Magnus Jespersen

Gruppeleder: Maja Andersen

Leder:         Inger Hansen 

Leder:         Henrik Ladeby

Leder:         Hanne Bylov (på valg)

Revisor: Lene List


Dagsorden for grupperådsmødet:


 • Valg af dirigent og referent. 
 • Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 
 • Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.

    (Forslag skal være gruppestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før grupperådsmødet.)


 • Forlæggelse af planer for indeværende årsbeslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
 • Fastlæggelse af antallet af bestyrelses- medlemmer.
 • Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent.
 • Valg af formand, ledere og øvrige forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
 • Valg af 1 ungdomsrepræsentant 
 • Valg af gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet.
 • Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
 • Valg af revisor: (valget gælder for et år)
 • EventueltUndersider (1): Grupperådsmøde 2014
Comments