Forside

Elbospejderne indbyder til ekstra-ordinær grupperådsmøde


Tirsdag den 20. februar 2018 kl 19.30


På det ordinære grupperådsmøde lykkes det ikke, at vælge 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Derfor indkaldes der til ekstraordinær grupperådsmøde med følgende dagsorden:


1.     Valg af dirigent og referent

2.     Valg af 2 forældre til bestyrelsen (valget er for 1 år. Derefter for 2 år)

3.     Eventuelt

Vi håber, at der er et par forældre, som vil stille op til bestyrelsen. Hvis ikke det lykkes os at finde forældre til bestyrelsen, kan DDS i sidste ende tilbagekalde vores anerkendelse og lukke gruppen. Det tror vi dog ikke sker – men ifølge DDS’s love kan det blive en konsekvens.


Er der spørgsmål til bestyrelsens arbejder kan gruppeleder Henrik Ladeby kontaktes på mobil 21 65 83 56
I Elbospejderne vil vi fremme samarbejdsevnen og arbejdsglæden gennem et spændende og udviklende miljø. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrkefriluftsliv ønsker vi at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne om den. Dette sker ikke kun på vores ugentlige møder, men også i høj grad i forbindelse med arrangementer, der involverer andre spejdergrupper.


Mikro 0. - 1. klasseMini  Junior   Trop 


Undersider (1): Hvem er Elbospejderne?